Безплатна подмяна на изделието и 10 ГОДИНИ гаранция Научи повечеДоверете се на качеството!

Инструкция за монтаж на градинските изделия произведени от „GRILLS GARDEN”

Благодарим Ви че избрахте „GRILLS GARDEN“ и поръчахте български продукт! Обратната връзка от клиентите е изключително важна за нас! Ако имате въпроси, препоръки или важни коментари, ви молим свържете се с нас.

ВАЖНИ СТЪПКИ!
Може да извършите монтажа заедно с приятели или с помощта на майстор. Вие може да разчитате на нас от екипът на „GRILLS GARDEN” и да ви помогнем с информация при нужда във всеки етап от процеса на тел: 0893 884 779.
Важно е да съхранявате модулите на градинското изделие на чисто място. ще е полезно да подредите на земята модулите според тяхната номерация според реда в който ще се монтират. За слепването на модулите който са с шпилков захват и за подмазване ще ви е необходимо циментово лепило клас С2.
Полезни инструменти:

-малка гладка мистрия или шпатула за нанасяне на лепилото при фугиране.

ПЛОЩАДКА ЗА МОНТАЖ.
Тя трябва да бъде добре подравнена и нивелирана преди да започнете да монтирате вашето градинско изделие.
Ние препоръчваме основата да е от бетон, тротоарни плочи или нивелирани плочи от естествен камък. Не препоръчваме градинските изделия да се монтират директно върху тревна настилка, защото има опасност от потъване на основите на изделието и да се получат изкривявания с течение на времето!

МОНТАЖ!
Модулите на градинското изделие се надграждат следвайки номерацията от приложената схема. Не забравяйте да нивелирате по хоризонтала и вертикала на всеки етап от самия монтаж. Започнете с основата -долните модули № 1,2,3. монтирайте предният долен модул №1 пред двата странични модула №2 който имат вградени допълнителни крачета за по добра нивелация. След това монтирайте със шпилков захват модули №2 за модул №1 и нивелирайте техните крачете заедно със модул №1. След като сте нивелирали модул едно и модул две монтирайте модул №3 който е също със шпилков захват както всички останали модули, и продължавате по номерацията на самите модули до завършване на цялостният монтаж на градинското изделие както е по указание за схемата на монтажа.

ВАЖНО!
Преди да започнете да нанасяте лепилото за фугиране, намокрете обилно с вода местата за фугиране на изделието. След това нанесете не много дебел слой от циментовото лепило по дължината на целия кант с цел получаване на 100% контактна повърхност. Използвайте гладка мистрия, за да изтеглите лепилния разтвор и да отстраните излишното количество. Целта е максимално равномерно нанасяне на лепилото върху работният участък.

ПОДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
За да бъде винаги във перфектен вид вашето градинско изделие, почиствайте навреме (веднага след замърсяване) и поддържайте повърхностите на градинските си изделия чисти. За почистване на изделията използвайте подходящи препарати предназначени за целта. Обикновено естественият камък изисква малко поддръжка и петната от мазнина изветряват с течение на времето. При необходимост може да се прави миещ разтвор с домакински препарат. Ние от екипът на „GRILLS GARDEN“ предлагаме градинските изделия да бъдат покрити с покривало или найлон по време на по-студените месеци, за да предпазите повърхностите от леда. Ние не препоръчваме работните плотове да се използват за тежък физически труд с несъобразени механични инструменти.

ВАЖНО! ОСНОВНИ СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И УПОТРЕБА
Барбекютата произведени от „GRILLS GARDEN“ отговарят на изискванията на международният стандарт UNI EN 1870-1/БДС EN 1860-1:2013+А1:2017”
Приспособления твърди горива и подпалки за барбекю.
Част 1…..барбекюта използващи твърди горива. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да използва законна гаранция, както е предвидено в директива 1999/44/ ЕО от 25 май 1999г/ЕС на ЕИО. А ако съответно спазва правилата посочени в инструкциите на „GRILLS GARDEN“ и по-конкретно:
– винаги да употребява продукта по предназначение;
– винаги да извършва навременна и грижлива поддръжка.
– неспазването на препоръките от инструкциите „GRILLS GARDEN“ ще обезсили гаранцията.
– производителят отказва всякаква пряка и косвена гражданска и наказателна отговорност за……
– монтаж, който не спазва действащите закони в страната и директивите за безопасност;
– несъответствие с инструкциите….
– монтаж от неквалифициран и необучен персонал;
– употреба, която не съответства на директивите за безопасност;
– модификация и ремонт, които не са разрешени от производителя – „GRILLS GARDEN“.
– използване на неоригинални или неспецифични резервни части на изделията;
– неадекватна честота на поддръжката;
– извънредни обстоятелства или събития.

Уверете се, че мястото за монтаж на градинското изделие отговаря на всички местни, национални и европейски разпоредби. Винаги използвайте лични предпазни средства за защита, предвидени в закона по време на монтажа.

Възможно е модулите да имат малки разлики в размерите, който са толерирани поради вида на материала. Те трябва да бъдат коригирани по време на монтажа и не се приемат като рекламация. Ефлоресценцията на бетона не се счита за рекламация, защото е естествено явление, което се появява като бели петна върху циментовите модули. То се дължи на влажност (дъжд, сняг и др.) и може да е по-очевидно в някой много влажни климатични области. Обикновено белите петна се разтварят от дъжда в рамките на две години. За да се предпазите от този процес използвайте импрегнаторите за бетон и камък, който защитават повърхността на изделията срещу влажността.
Продуктът трябва да се използва от отговорни възрастни който имат необходимите технически познания за извършване на рутинна поддръжка.
Дървените ,картонените и стеропорените части на опаковката трябва да бъдат предадени за рециклиране в местните центрове за вторични суровини.
Този продукт е в съответствие с директивата СЕЕ 2004 относно общата безопасност на продуктите, особено по отношение на материали който са в контакт с хранителни продукти.

СТОЯН НЕДЕЛЧЕВ ЕООД от 2004г., гр Русе-тел: 0893884779, info@grillsgarden.com
Обработка на естествен камък и производство на градинско оборудване.

ВНИМАНИЕ!
Не използвайте спирт или бензин за запалване или за повторно запалване! Използвайте само подпалки за запалване на твърди горива за използване в барбекюто отговарящи на ЕН1860-3!
Използвайте барбекютата и пещите за готвене на храна на открито.
За избягване на неприятни димни неудобства и за правилна употреба трябва да има препятствия, като дървета, сгради и т.н на разстояние не по малко от 6 метра от димохода.
Съгласно действащите норми UNI EN 1860-1, относно някой аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции, могат да се появят пукнатини, но те не оказват влияние върху качеството и функционирането на продукта и не могат да бъдат считани за гаранционни претенции, тъй като те са резултат от нормалното разширение, дължащо се на топлина.
Непрекъснато наблюдавайте огъня, не докосвайте горещите места и не доближавайте до огнището лесно запалими предмети.
Винаги използвайте подходящи предпазни средства със скарата или пеща.
Уверете се че деца, играещи наблизо, не се доближават до барбекютата и пещите, докато те работят
ВНИМАНИЕ! – не стъпвайте и не сядайте на работният плот!
ВНИМАНИЕ! – това барбекю или пещ могат да станат много горещи!
ВНИМАНИЕ! – дръжте децата и животните на безопасно разстояние!
Не използвайте вашето барбекю или пещ за изгаряне на листа, тревна маса или други отпадъци от домакинството.

СТОЯН НЕДЕЛЧЕВ-ЕООД ОТ 2004г, гр. Русе, тел: 0893 884 779, e-mail: info@grillsgarden.com.
Работно време:
От понеделник до петък
От 8:00 до 17:00 часа